Autoarchív – Automobilia je muzeem katalogů, tiskových map a fotografií, výrobní a propagační literatury a dokumentace automobilových firem v celém období jejich historie. Současný fond archívu přesahuje 450 000 položek. Nejstarší dokumenty archívního fondu sahají až do roku 1895. Archív je neustále doplňován o dokumentaci současnou, tištěnou i elektronickou.

Vedení

Mojmír Stojan

Dr.&Dr. Mojmír Stojan

Kooperace